8 maart 2013

Alzey-Zutphen

Een onderzoek naar het rijksleen te Alzey van de graven van Zutphen

Henk Verdonk hield zich jarenlang bezig met de middeleeuwse geschiedenis en in het bijzonder met de oorsprong van de graafschappen Gelre en Zutphen.
Het was met name het genealogisch onderzoek naar de vroege adellijke families, dat hem boeide en waarmee hij probeerde bepaalde puzzels uit de middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen op te lossen.
Eén kwestie, die weliswaar door hem al kort was behandeld, maar naar zijn idee toch altijd nog nader moest worden uitgewerkt, was de relatie tussen de graven van Zutphen en het rijksleen Alzey. Een relatie waarop in de literatuur heel wat veronderstellingen waren en zijn gebaseerd en waaruit tot vandaag de dag vergaande hypotheses voortvloeien.
Henk Verdonk had daar duidelijk een eigen visie op en dit boek, dat helaas postuum verschijnt, beoogt zijn bijdrage aan de discussie alsnog te leveren.


Oorkonde over Alzey en Zutphen

Het boek Alzey-Zutphen van Henk Verdonk gaat over zijn onderzoek naar het rijksleen te Alzey van de graven van Zutphen. Deze oorkonde is een van de brondocumenten waarin beide namen genoemd worden: de koningsoorkonde van 28 december 1107 met de overdracht van het leen Alzey door graaf Hendrik van Zutphen.

(Bron: Gelders Archief, Archief graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, Münchense charters, nr. 1.)